Introduktion

Programmet i Kambodja inleds alltid med en gemensam workshop för alla deltagande lärare. Vår ansvarige för programmet, Jenny Kimming, håller först en föreläsning om coachning enligt TAB. Det är mer ett coachande förhållningssätt, en handledning, än den vanliga coachningen. Begreppet coachning finns inte på khmer så det rollspel som Jenny och en av våra lärare, ShannonFortsätt läsa “Introduktion”

Skolbesök, Khnar primary school

Morgonen idag ägnade vi på en skola strax utanför Siem Reap, Khnar Primary School. Det är en skola med ca 1100 elever från förskoleålder, 4 år, till årskurs 6 och 33 lärare. Av dessa lärare är 25 utbildade och 8 så kallade contract teachers, vad vi kallar obehöriga lärare. Det kan vara lärarstudenter som inteFortsätt läsa “Skolbesök, Khnar primary school”

Möte med tolkar och förra årets lärare

Igår träffade vi de tolkar vi ska jobba med i år. Tolkarna är så oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna göra det jobb vi gör här. Då vi inte pratar khmer behöver vi denna bro mellan oss och våra kambodjanska kollegor. De översätter dokument åt oss som vi behöver i vårt arbete,Fortsätt läsa “Möte med tolkar och förra årets lärare”

Exit mobile version