Medlem 2019

Hallå där!
Nu är det dags att förnya sitt medlemskap. För 219 kr får du:

  • En tolk i Kambodja lite mer än en dag, eller
  • Transport i Kenya en hel dag, eller
  • Stipendium till en lärare i Kenya två dagar, eller
  • Material för en veckas workshop till lärare på en skola i Myanmar, eller
  • En tuk-tuk en och halv dag i Kambodja.
  • Tryckning av 10 handböcker om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa.

Du får inte det här personligen, men du är med och bidrar till att det här blir möjligt. Och framför allt är du med och bidrar till att barn dessa länder får en bättre undervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Tillsammans förändrar vi världen.

Swisha: 123 059 3228, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.
PG: 57 25 44-5, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.

Team Sanda Primary School

Nu är vecka 2 igång på Sanda Primary School. I år har vi förmånen att arbeta med alla 11 lärare, från baby class upp till årskurs 8.

Vi har haft workshops för lärarna med syftet att öka elevernas inlärning med hjälp av varierade undervisningsmetoder. Vi har även varit ute i klasserna och observerat alla lärare med efterföljande coachande samtal.

Vi är glada att se hur öppna både lärarna och eleverna är. De vågar testa nya undervisningsmetoder och gör det med glädje. Att arbeta med hela skolan verkar vara ett vinnande koncept, då vi märker att pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande pågår mellan lärarna. Att arbeta med hela skolan har också öppnat upp till gemenskap och jämlikhet mellan lärarna – de talar samma språk.

Lovisa, Karin och Mikaela

TAB på plats i Wagwe, Kenya: Team Mama Norah’s Education Centre

At Mama Norah’s our focus has been on developing a student-centered classroom where thinking is at the center.

Along with observing classes, we demonstrated in three grades: a reading and writing lesson in grade 2, a reading comprehension lesson in grade 4 and a reading lesson in PP1.

In the upcoming week, we’ll give a workshop for the teachers that shows how and why a classroom that focuses on thinking matters. We’ll also coach each of Mama Norah teachers by planning a lesson with them, observing the lesson and reflecting with them.

One of our noticings was how students came alive as they read books. We saw joy on their faces. Given the opportunity, students displayed an impressive ability to think and seem to crave the chance to collaborate deeply in order to become more independent learners.

Nancy Meredith, Stevi Quate, Pam McCrackers

Jag kommer aldrig glömma när hon ställde sig upp och sa:
”Jag har utvecklats mest inom Student Involvement,
när vi bMontyörjade så placerade jag mig själv på 30%.
Jag trodde att jag skulle nå 60% men jag nådde 90%.”

Sista dagen i TABs program i Kambodja ägnas åt att dela erfarenheter, följa upp på de mål som sattes vid starten av programmet genom coachningsmetoden ”Working wheel”, göra en gemensam SWOT och så förstås ta emot det eftertraktade certifikatet.

Jag kommer att återkomma till SWOT i ett senare inlägg för det som kommer fram där är spännande både för enskilda skolor, Kambodjas utveckling och världens riktning.

Nu vill jag reflektera mer över att nå sina mål genom TABs metod.
Det finns en utmaning kring analys och reflektion i det kambodjanska samhället idag. Generellt är man mycket bra på VAD, men behöver jobba mer på HUR och VARFÖR.
Vi fokuserar mycket på det inom TAB och har utvecklat en metod som kanske enklast kan beskrivas genom de 4 stegen: Teori, Modellera, Prova själv, Coacha.

En annan nyckelkomponent är det coachande förhållningssättet med kraftfulla, framåtsyftande och upplyftande frågor.

Det händer något magiskt när TAB läraren kommer med en metod som funkar finfint i det svenska klassrummet, delar den med kambodjanska kollegor, modellerar den och sedan observerar kollegan använda modellen i sitt klassrum. Då har nästan alltid metoden modifierats: till att passa ett klassrum med 50 elever, till att passa in i kursplanen med sina tydlig steg och till att passa in i en helt annat kulturell förförståelse. TAB-lärarens uppgift är sedan att coacha på det. Och magin uppstår!

När man får se sina glasspinnar med namn förvandlas till bitar av pappkartong, Spågumman i En läsande klass få helt nya attribut, EPA få nya förutsättningar och Cirkelmodellens gemensamma skrivande ske på blädderblocksblad runt om i klassrummet. Det är då det händer!

Och jag längtar redan till nästa gång!

Sexuell och reproduktiv hälsa+hållbar utveckling=sant

För tredje året håller vi i år en workshop om sexuell och hållbar utveckling för lärarstudenter på PTTC i Siem Reap. I år har vi lagt till ett avsnitt om globala målen och hållbar utveckling för att ytterligare betona vikten av att undervisa om detta ämne för yngre elever.

Vår workshop hålls för alla studenter i år 2 på lärarhögskolan, allt som allt 180 studenter, uppdelade i två grupper. På fredag håller vi också en förkortad version för studenterna i år 1, uppdelade på två pass.

Nästa år får Kambodja en ny läroplan där delen om undervisning om sexuella och reproduktiv är reviderad och får större utrymme. Redan nu händer dock en del inom ämnet då undervisningen om detta numer börjar i år 5-6, från att tidigare ha börjat först några år senare. Då de flesta elever redan gått igenom stora delar av puberteten.

Dock ser vi hur viktigt det är med ökad kunskap kring dessa frågor. Studenterna vi träffar vet en del om hur könsorganen ser ut och hur barn blir till, men har mindre kunskaper om funktionerna av organen. Det har tydliga vad-svar, men färre hur- och varför-svar. De har också många frågor och felaktiga föreställningar om mens och vad man kan och inte kan göra under mensperioden.

Vi kopplar även sexuell och reproduktiv hälsa till undervisning om hållbar utveckling och FNs Global mål. Vi vill att studenterna ska förstå ämnet i ett större sammanhang, varför undervisning om våra kroppar, hälsa och hygien är viktigt för en hållbar utveckling. Vår workshop blandas därför med övningar och föreläsningar om kroppen, puberteten, menstruation med övningar och föreläsningar om de Globala målen som vi direkt kan koppla till undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa.

Under dessa dagar har vi gett studenterna flera metoder och modeller för undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa och hållbar utveckling. Bland annat har vi använt en frågelåda där de har fått lägga frågor om dessa ämnen. Det har inkommit allt från om man kan bli gravid om man simmar i samma pool som en man till hur vi ska minska fattigdomen i världen. Vi kan inte svara på allt, men har lovat dem att på något sätt ge dem svar på frågorna kanske via Facebook.

Idag avslutar vi arbetet med studenterna i år 2 bland annat med att de får träna på att göra lektionsplaneringar utifrån vad vi har jobbar med de här två dagarna. Men innan de får det ska vi gå igenom lite fler mensfrågor, könsroller och könsidentitet, sexualitet och mer om puberteten. En vanlig dag på jobbet alltså.