Medlem 2019

Hallå där!
Nu är det dags att förnya sitt medlemskap. För 219 kr får du:

  • En tolk i Kambodja lite mer än en dag, eller
  • Transport i Kenya en hel dag, eller
  • Stipendium till en lärare i Kenya två dagar, eller
  • Material för en veckas workshop till lärare på en skola i Myanmar, eller
  • En tuk-tuk en och halv dag i Kambodja.
  • Tryckning av 10 handböcker om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa.

Du får inte det här personligen, men du är med och bidrar till att det här blir möjligt. Och framför allt är du med och bidrar till att barn dessa länder får en bättre undervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Tillsammans förändrar vi världen.

Swisha: 123 059 3228, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.
PG: 57 25 44-5, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.

Team Sanda Primary School

Nu är vecka 2 igång på Sanda Primary School. I år har vi förmånen att arbeta med alla 11 lärare, från baby class upp till årskurs 8.

Vi har haft workshops för lärarna med syftet att öka elevernas inlärning med hjälp av varierade undervisningsmetoder. Vi har även varit ute i klasserna och observerat alla lärare med efterföljande coachande samtal.

Vi är glada att se hur öppna både lärarna och eleverna är. De vågar testa nya undervisningsmetoder och gör det med glädje. Att arbeta med hela skolan verkar vara ett vinnande koncept, då vi märker att pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande pågår mellan lärarna. Att arbeta med hela skolan har också öppnat upp till gemenskap och jämlikhet mellan lärarna – de talar samma språk.

Lovisa, Karin och Mikaela

TAB på plats i Wagwe, Kenya: Team Mama Norah’s Education Centre

At Mama Norah’s our focus has been on developing a student-centered classroom where thinking is at the center.

Along with observing classes, we demonstrated in three grades: a reading and writing lesson in grade 2, a reading comprehension lesson in grade 4 and a reading lesson in PP1.

In the upcoming week, we’ll give a workshop for the teachers that shows how and why a classroom that focuses on thinking matters. We’ll also coach each of Mama Norah teachers by planning a lesson with them, observing the lesson and reflecting with them.

One of our noticings was how students came alive as they read books. We saw joy on their faces. Given the opportunity, students displayed an impressive ability to think and seem to crave the chance to collaborate deeply in order to become more independent learners.

Nancy Meredith, Stevi Quate, Pam McCrackers

Jag kommer aldrig glömma när hon ställde sig upp och sa:
“Jag har utvecklats mest inom Student Involvement,
när vi började så placerade jag mig själv på 30%.
Jag trodde att jag skulle nå 60% men jag nådde 90%.”

Sista dagen i TABs program i Kambodja ägnas åt att dela erfarenheter, följa upp på de mål som sattes vid starten av programmet genom coachningsmetoden “Working wheel”, göra en gemensam SWOT och så förstås ta emot det eftertraktade certifikatet.

Jag kommer att återkomma till SWOT i ett senare inlägg för det som kommer fram där är spännande både för enskilda skolor, Kambodjas utveckling och världens riktning.

Nu vill jag reflektera mer över att nå sina mål genom TABs metod.
Det finns en utmaning kring analys och reflektion i det kambodjanska samhället idag. Generellt är man mycket bra på VAD, men behöver jobba mer på HUR och VARFÖR.
Vi fokuserar mycket på det inom TAB och har utvecklat en metod som kanske enklast kan beskrivas genom de 4 stegen: Teori, Modellera, Prova själv, Coacha.

En annan nyckelkomponent är det coachande förhållningssättet med kraftfulla, framåtsyftande och upplyftande frågor.

Det händer något magiskt när TAB läraren kommer med en metod som funkar finfint i det svenska klassrummet, delar den med kambodjanska kollegor, modellerar den och sedan observerar kollegan använda modellen i sitt klassrum. Då har nästan alltid metoden modifierats: till att passa ett klassrum med 50 elever, till att passa in i kursplanen med sina tydlig steg och till att passa in i en helt annat kulturell förförståelse. TAB-lärarens uppgift är sedan att coacha på det. Och magin uppstår!

När man får se sina glasspinnar med namn förvandlas till bitar av pappkartong, Spågumman i En läsande klass få helt nya attribut, EPA få nya förutsättningar och Cirkelmodellens gemensamma skrivande ske på blädderblocksblad runt om i klassrummet. Det är då det händer!

Och jag längtar redan till nästa gång!

Exit mobile version