Styrelsen

TAB Swedens styrelse består av 10 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, alla med olika bakgrund. Vi är alla eller har varit yrkesverksamma vid sidan om arbetet med Teachers Across Borders Sweden. Vi arbetar helt ideellt med detta. Ingen ersättning utgår för styrelsearbetet.
Styrelsemedlemmar väljs av föreningsstämman på ett eller två år. Ordföranden väljs alltid på ett år.

Styrelsen 2022/2023

Jenny Kimming, ordförande
Rektor Bromma Folkhögskola, Stockholm

Anna Östman, vice ordförande
Lärare i engelska och so, Södertörns friskola, Huddinge

Mikael Åsberg, kassör
Biträdande rektor, Varberg

Urban Åström, sekreterare
Pensionerad skolledare och lärare i so och svenska, Långlöt, Öland

Kickan Hagroos
Språklärare, BBI, Stockholm

Cecilia Bergentz
Universitetsadjunkt i pedagogik, Mälardalens högskola, Västerås


Marie Hertin
Sjuksköterska, vårdlärare och coach/konsult, Stockholm

Katarina Åström
Pensionerad skolledare, lärare mellanstadiet och speciallärare, Långlöt, Öland

Annelie Blomberg
Lärarcoach och utvecklingsslärare, Stockholm

Karin Halldorf
Lärare, Farstavikens skola, Stockholm


Suppleanter

Maria Sundler
Lärare i matematik och no, Nya Elementar, forskare inom hållbar utveckling KTH, Stockholm

Annika Sundström
Lärare år 1-3, Vistaskolan, Huddinge


Exit mobile version