Hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa

Projekt med lärarstudenter i Siem Reap

2016 inledde vi ett nytt projekt i Siem Reap. Vi utarbetade då ett program för lärarstudenter i syfte att ge dem bredare kunskaper i ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. Tidigare har ämnesområdet sexualkunskap varit något man inte har läst i skolan förrän i motsvarande högstadiet eller gymnasiet i Kambodja. De lärare som studerar på PTTC utbildas till lärare för motsvarande låg- och mellanstadiet och vi såg här en lucka i deras kunskaper.

Projektet har genomförts fyra år och de senaste åren har vi också utvecklat det mot att jobba även med FNs Globla mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Detta för att betona vikten av en god utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa för att skapa en hållbar utveckling.

2019 gavs också TAB Swedens första bok ut. Boken är en handbok för lärarstudenter om att undervisa på temat sexualkunskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den är till största delen skriven av Marie Hertin och översatt till khmer av Sokly Sour.

Exit mobile version