Om TAB

TAB arbetar med att coacha lärare i utvecklingsländer för att stötta och utveckla färdigheter i metodik och pedagogik. TAB är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Organisationen startades 2002 i USA av Heidi Roupp och Marilynn Hitchens och TABs första verksamhet startades upp 2004 i Yangoon i Myanmar. Organisationen har sedan växt och idag jobbar TAB i Kambodja, Kenya och Myanmar.

Genom att starta organisationen i Sverige vill vi sprida TABs budskap och ge fler svenska lärare möjlighet att delta i TABs verksamhet i Kambodja, Kenya och Myanmar.

Exit mobile version