Kambodja

Arbetet i Kambodja görs i staden Siem Reap.

Teachers Across Borders Sweden har ansvarat för arbetet i Siem Reap i Kambodja sedan 2015. Vi tog då över projektet från TAB USA och började då jobbet med ett coachande arbete med lärarna. Tanken är att stötta lärarna i deras undervisning och hjälpa dem att utveckla de förmågor de redan besitter. 

Vi inleder arbetet med att hålla en gemensam workshop för alla deltagande lärare om vad en coachande förhållningssätt innebär. Under det passet sitter också de kambodjanska lärarna tillsammans med TABs lärare och går igenom vad man önskar jobba med och fokusera på under klassrumsobservationerna vi gör under veckorna vi är där. 

Efter vårt första år har vi också haft möjlighet att ha en återträff med de lärare som deltog året innan för en utvärdering och uppföljning. De mötena är av stor betydelse både för TABs lärare och de kambodjanska då vi får viktig information om hur arbetet har gått, vilka metoder har funkat, vilka behöver utvecklas, hur har samarbetet lärarna emellan fortlöpt. Det är information som vi kan använda i den fortsatta planeringen av vårt arbete.

Efter inledande workshops följer drygt en veckas arbete med klassrumsobservationer och coachande samtal. Att få möjligheten att sitta med i klassrummen med våra kambodjanska kollegor och följa deras arbete ger en god inblick i deras pedagogiska förmågor och deras ledarskap i klassrummet. Det är dessa besök vi bygger våra samtal och handledning på.

Arbetet i Kambodja bedrivs i staden Siem Reap, i västra Kambodja. Det är landets näst största stad och den staden man åker till för att besöka templen i den gamla staden Angkor Thom, med templet Angkor Wat som kronan i juvelen. I Siem Reap finns även en av landets största lärarhögskolor, PTTC (Provincial Teacher Training College), som vi har ett nära samarbete med. Vi håller vissa av våra workshops här, deras lärare deltar i vårt arbete med coachning samt att vi håller workshops med studenter om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa.

2018 startade vi ett ledarskapsprogram i Siem Reap. Projektet leds av två före detta skolledare från Stockholm/Öland och har de år projektet har genomförts jobbat en vecka med skolledare och annan administrativ personal på skolor i Siem Reap.


Arbetet tillsammans med lärare från TAB Sweden har gjort mig till säkrare lärare. Jag har tryggare inställning till mitt arbete och en bättre relation med mina
elever nu.


%d bloggare gillar detta: