Kenya

I Kenya jobbar TAB Sweden i byn Wagwe.

2016 startade TAB Sweden upp sitt arbete i byn Wagwe i Kenya med nio lärare från Sverige, Danmark och USA.

Wagwe, är en by vid Viktoriasjöns strand, belägen i den sydöstra delen av Kenya. Området heter Homa Bay och regionens största stad är Kisumu. Byn ligger ute på landsbygden och fattigdomen är hög. Majoriteten av befolkningen i området är kristna.  

Man jobbar i par/3/4st TAB-lärare på varje skola. Detta så att alla lokala lärare som vill kan få ta del av projektet samt att hela verksamheten får samma kompetensutveckling. Sedan görs det sedvanliga arbete på plats, där man gör en kartläggning av behovet och upplägg av arbete, följt av klassrumsobservationer med efterföljande coachning samt pedagogiska/didaktiska samtal – enskilt och/eller i grupp. Workshops tas fram utifrån den enskilda skolans behov av TAB-lärarna i samråd med de lokala lärarna och hålls på plats på skolan.  

Men inspiration av projektet om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa i Kambodja har vi också påbörjat ett liknande arbete i Wagwe. Då Kenya och Kambodja är olika i kultur och traditioner är det viktigt att vi utifrån givna förutsättningar anpassar våra arbeten utifrån plats. Ämnet är viktigt och vi ser fram emot att fortsätta utveckla detta arbete i Kenya.

Tankar går även på att utforma ett program mot skolledarna, vilket gjordes de första åren. Då hade vi en skolledare med oss som hade workshops med rektorer och biträdande rektorer kring ledarskap. 

TABs ledord är Lärare lär Lärare och vi ser att det finns ett stort behov av att effektivisera undervisningen, speciellt den pedagogiska delen i Wagwe. Lärarna har ofta en god kunskap i sina ämnen, men undervisningen är föråldrad. Lärarna har ytterst få (hjälp)medel att tillgå i undervisningen vilket resulterar i en stark lärarcentrerad undervisning med mycket ”mässande”. Det blir inte lättare för elevernas inlärning när undervisningen sker enbart på engelska (från en viss årskurs) och barnen endast pratar Luo (lokala språket hemme), vilket gör att de lär sig på ett andraspråk.   

På den skola som har haft låg omsättning på sin personal har vi fått superfint resultat, precis så vi ville. På andra skolor har det varit lite kräftgång pga delar av personalstyrkan och/eller skolledningen regelbundet byts ut. Detta är en utmaning för TAB. Det är också en av anledningarna till att det är viktigt att all lokal personal som vill delta får det, så att det kan bygga upp ett organisatoriskt minne.  

I projekt TAB Kenya 2023 jobbar vi med 7 lokala skolor. Kenya har fått en ny läroplan där för dem nya ämne ingår, som Sports and Health, Arts and Craft och Music, så i juli är 8 av ca 20 svenska och amerikanska lärare som reser till Wagwe lärare i slöjd, idrott och hälsa, musik och bild.


“I’m highly impressed with them. They’ve made us [the Wagwe teachers] have a new approach in teaching. We feel great to socialise and exchange ideas with them. In fact we feel like we are world class teachers. Love them” 

Lärare vid Sanda Primary School


%d bloggare gillar detta: