TABs skolledarprogram

TAB:s skolledarprogram är utformat som en studiecirkel för personer i ledande ställning på skolor i Siem Reap. Antal deltagare brukar vara 10-12. 

Modellen bygger på fem teman: 

  1. Självkännedom 
  2. Relationsskapande 
  3. Konstruktiv kommunikation 
  4. Struktur och förutsägbarhet 
  5. Olika typer av ledarskap 

Varje seminarium börjar med en introduktion av dagens tema, följt av reflektion individuellt och diskussion i grupp. 
Vår erfarenhet är att behovet av erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera ledarskapsfrågor och skolutveckling är mycket stort. Engagemanget hos deltagarna är överväldigande och vi kan se att vi, trots stora skillnader i organisation och allmänna förutsättningar, har mycket gemensamt med våra kambodjanska kollegor. Ett ömsesidigt lärande som är mycket givande. 

%d bloggare gillar detta: