Styrelsen

TAB Swedens styrelse består av 10 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, alla med olika bakgrund. Vi är alla eller har varit yrkesverksamma vid sidan om arbetet med Teachers Across Borders Sweden. Vi arbetar helt ideellt med detta. Ingen ersättning utgår för styrelsearbetet.
Styrelsemedlemmar väljs av föreningsstämman på ett eller två år. Ordföranden väljs alltid på ett år.

Styrelsen 2023/2024

Kickan Hagroos, ordförande
Språklärare och interkulturell coach, Hagroos Consulting AB, Stockholm

Anna Östman, vice ordförande
Lärare i engelska och so, Södertörns friskola, Huddinge

Mikael Åsberg, kassör
Biträdande rektor, Varberg

Cecilia Bergentz
Universitetsadjunkt i pedagogik, Mälardalens högskola, Västerås

Maria Sundler
Lärare i matematik och no, Nya Elementar, forskare inom hållbar utveckling KTH, Stockholm

Marie Hertin
Sjuksköterska, vårdlärare och coach/konsult, Stockholm


Annika Sundström
Förstelärare, lärare år 1-3, Vistaskolan, Huddinge


Cecilia sandell. 7-9 lärare i svenska/so och skolbibliotekarie, Innovitaskolan Rudan, Haninge

Nina Jernvald Förstelärare i NO, matematik och teknik. Pershagenskolan, Södertälje

Emmelie Todd
Förstelärare, Bredängsskolan, Stockholm


Suppleanter

Jenny Kimming
Rektor Bromma Folkhögskola, Stockholm

Anneli Blomberg
Lärarcoach vid Forsknings- och Utvecklingsenheten, Stockholms stad samt speciallärare Bromma gymnasium, Stockholm


%d bloggare gillar detta: