Bli medlem

Vem kan bli medlem? Alla som vill stötta vårt arbete är välkomna som medlemmar. Nytt för det här året är också att man kan bli organisationsmedlem.

Att bli medlem i Teachers Across Borders Sweden är enkelt. Du gör så här:

1. Fyll i nedanstående formulär:

2. För vanlig medlem, betala in 220 kronor till plusgirokonto: 57 25 44-5 eller swisha 1230593228. Glöm inte att skriva ditt namn på meddelanderaden så att vi vet vem du är.

3. För organisationsmedlem, betala in 2020 kronor till plusgirokonto: 57 25 44-5 eller swisha 1230593228. Glöm inte att skriva organisationens namn på meddelanderaden och gärna uppgifter till kontaktperson.
IMG_3282

För medlemsavgiften får du/ni, förutom äran att vara med och bidra till detta fantastiska arbete:

• Möjligheten att vara med och påverka föreningens utveckling och arbete genom att delta på föreningsstämman varje år
• Möjligheten att välja ledamöter till styrelsen
• Komma med idéer och tips hur föreningen kan förbättras och sprida sin verksamhet, samt marknadsföra sig.
• Om du är pedagog, visa intresse för att delta i sommarens faktiska arbete på plats i Kambodja, Kenya eller Myanmar.
• Låta föreningen ta del av just din kompetens; kontaktnät, marknadsföring, utveckla hemsida, sponsorer, bidragsgivare, idéer om insamlingar osv.
• Vårt nyhetsbrev via e-post ca fyra gånger per år.

Om du har frågor som rör medlemskap, hör av dig till oss på:  medlemsinfo@teachersacrossborders.se.

Läs mer om TAB Swedens GDPR-policy.