Årets deltagare i Myanmar

I december drar arbetet i Bagan, Myanmar igång. Följande lärare kommer att jobba tillsammans med lärarna på plats.

Cecilia Bergentz
Anneli Blomberg
Maria Ohlén
Eva-Liisa Kopra
Christina Persson
Linda Ljunggren
Monica Lindvall
Karin Halldorf
Irja Munkhammar
Gunilla Axelsson
Cecilia Sandell
Cicki Ågren
Sandra Rosa
Sofia Eriksson
Tova Collmar

myanmar

Första workshoparna

I tisdags hade vi får första inledande workshop med alla lärare som ska delta i årets arbete i Kambodja. Lärare från fyra olika skolor i Siem Reap träffades på lärarhögskolan för att gå en genomgång av TABs version av coachning.

Vi gick igenom öppna frågor, arbetshjulet, To Grow-modellen och en hel del annat. Att arbeta så mycket med frågor som coachningen gör är ovant för många kambodjanska lärare då deras arbetssätt skiljer sig avsevärt från våra, men de är öppna och villiga att testa nya arbetsmetoder.

Igår var det dags för teamens första egna workshop. Vi träffades även då på lärarhögskolan och delade då direkt upp oss i de mindre grupperna. Våra lärare hade med sig olika metoder och modeller som de delar med sig av till sina kambodjanska kollegor. Vissa idéer var redan bekanta för lärarna, andra var helt nya och genom samtal och diskussion utvecklas både de nya och gamla metoderna i grupperna.

En grupp kambodjanska lärare blev till exempel helt till sig över mini-whiteboards som de svenska lärarna hade med sig. De hade aldrig sett sådana tidigare, vilket förvånade oss då vi har sett såna i klassrum här. Men alla klassrum är ju olika. En annan grupp blev alldeles till sig över den stödstruktur som de svenska lärare hade med sig. Vilket skänkte stor glädje till den svenska lärare som har det som sin egna personliga favorit också.

Mitt i denna workshop kommer en av våra svenska lärare fram och uttrycker, det här är så roligt! Samtalen, reaktionerna, allt är så roligt! Den känslan, det är den känslan vi jobbar med.

 

Inledande möten

Nu är vi äntligen på plats i Siem Reap, Kambodja för vårt arbete här. Alla förberedelser och planeringar får äntligen sin utdelning när vi nu drar igång, det är ju det här vi väntar på ett helt år.

I år är vi 15 deltagare på plats i Siem Reap, 15 personer med olika uppdrag. 8 lärare som ska coacha sina kambodjanska kollegor, 2 skolledare somleder workshop om ledarskap för sina kambodjanska rektorskollegor, 1 lärare och en 1 sjuksköterska som håller i workshop om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa för lärarstudenter, 1 lärare och 1 student som filmar arbetet här och 1 lärare som samordnar det hela. Alla engagerade, professionella och ödmjuka.

I lördags träffade några av oss rektorer från de skolor där vi ska arbeta. Det för att klargöra att allt är under kontroll, att lärarna vet om att de ska delta i TABs arbete. Vi hade då också ett väldigt fint samtal med en av rektorerna. Hon berättade att de fyra lärare som deltog förra året nu fungerar som handledare åt de lärarstudenter de får till skolan. Deras lektioner fungerar också som “model classes” för kollegor och lärarstudenter. Hon berättade vidare att en av de biträdande rektorerna som deltog i ledarskapsprogrammet förra året nu ansvarar för skolutveckling fyra, fem närliggande skolor. Det var med oerhörd stolthet vi lämnade det mötet, vi gör tydligen skillnad.

Igår träffade vi våra tolkar och de lärare vi jobbade med förra året. Några berättade om att de har delat med sig av sina kunskaper till sina kollegor på lärarmöten. De ser också dessa kunskaper hos eleverna hos andra lärare, genom att eleverna t ex ställer fler egna frågor. Några saker de verkligen hade tagit fasta på var sin egen placering i klassrummet, för att få bättre överblick över eleverna och möta deras behov bättre.

Just det här att få träffa lärarna vi jobbade med året innan är så värdefullt för att få en uppfattning om vad vi kan och bör jobba vidare med och vad vi bör ändra på. Dessa möten kollegor emellan är viktiga för att vi tillsammans ska kunna föra skolutvecklingen framåt, både i Kambodja och Sverige.

Vinnare i lotteriet

Vi vet att du har väntat – här kommer vinsterna!
Stort Grattis till alla vinnare och Tusen Tack alla ni som deltog!
Vinnarna drogs 10 maj kl. 20.00 av styrelsen och dragningen finns inspelad.
Pengarna som kom in till TAB går oavkortat till den Handbok i Sexuell och Reproduktiv hälsa som skrivits på svenska, översatts till engelska (för användning i Kenya) och nu ska översättas till Khmer (för användning i Kambodja).

Det finns liknande material men det som är speciellt med det här materialet är att det innehåller interkulturell medvetenhet, språkutvecklande arbetssätt, värderingsdiskussioner, metoder för att stimulera lärande och tydlig koppling till de globala målen – samtidigt som det bygger upp gedigen kunskap i ämnet.

Boken består i dag av 85 sidor:
– Inledning
– Metoder
– Globala Målen
– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
– Kroppens förändring under puberteten
– Mental och social utveckling under puberteten
– Ansvarsfullt och säkrare sex
– Sexuellt överförbara sjukdomar

TAB vinsterTAB vinster 2