Introduktion

Programmet i Kambodja inleds alltid med en gemensam workshop för alla deltagande lärare. Vår ansvarige för programmet, Jenny Kimming, håller först en föreläsning om coachning enligt TAB. Det är mer ett coachande förhållningssätt, en handledning, än den vanliga coachningen. Begreppet coachning finns inte på khmer så det rollspel som Jenny och en av våra lärare, Shannon Koropchak, genomför är därför både viktig och väldigt tydlig för vad vi gör. Det visar hur vi i samtalen kan komma fram till vad som kan vara verksamma och goda metoder för att effektivisera elevernas lärande.

35476166_1799209920159267_5064063314418466816_nFoto: Annika Sundström

Vidare delar den stora gruppen upp sig i de team de ska jobba med under tiden vi är här. Varje team består av fyra kambodjanska lärare, två tab-lärare och en tolk. Detta tillfälle inleds med vissa övningar för alla att lära känna varandra. Även vissa av tab-lärarna är relativt nya för varandra så denna första sittning tillsammans är också till för att skapa ett förtroende för varandra för det fortsatta arbetet.
Foto: Jenny Kimming

Under mötet i teamet går man också igenom de områden man i första hand vill fokusera på, de områden lärarna vill ha handledning kring. Det gör man kring ett så kallat arbetshjul. Där ställs ett antal områden upp i en cirkel och man skattar själv hur viktigt området är och hur viktigt det är att utvecklas inom just det området. Det gör det tydligt hur individuella målen blir och vilka olika fokusområden var och en har. Dessa arbetshjul ligger till grund för klassrumsobservationer och handledning. Detta tillsammans med den workshop som alla håller idag är vad vi hoppas ska vara en bra grund för lärarna för att kunna utveckla sin undervisning och börja samtala med varandra om hur elevernas lärande kan effektiviseras.

Publicerad av Anna

Jag heter Anna. Jag är lärare för år 7-9 i so och engelska. Jag är inte bara lärare. Jag är volontär och var med och grundade Teachers Across Borders Sweden 2010. TAB Sweden jobbar med att ge lärare i Kambodja, Myanmar och Kenya fortbildning i metodik, undervisningsmodeller och pedagogik. Det är himla roligt.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: