Introduktion

Programmet i Kambodja inleds alltid med en gemensam workshop för alla deltagande lärare. Vår ansvarige för programmet, Jenny Kimming, håller först en föreläsning om coachning enligt TAB. Det är mer ett coachande förhållningssätt, en handledning, än den vanliga coachningen. Begreppet coachning finns inte på khmer så det rollspel som Jenny och en av våra lärare, Shannon Koropchak, genomför är därför både viktig och väldigt tydlig för vad vi gör. Det visar hur vi i samtalen kan komma fram till vad som kan vara verksamma och goda metoder för att effektivisera elevernas lärande.

35476166_1799209920159267_5064063314418466816_nFoto: Annika Sundström

Vidare delar den stora gruppen upp sig i de team de ska jobba med under tiden vi är här. Varje team består av fyra kambodjanska lärare, två tab-lärare och en tolk. Detta tillfälle inleds med vissa övningar för alla att lära känna varandra. Även vissa av tab-lärarna är relativt nya för varandra så denna första sittning tillsammans är också till för att skapa ett förtroende för varandra för det fortsatta arbetet.
Foto: Jenny Kimming

Under mötet i teamet går man också igenom de områden man i första hand vill fokusera på, de områden lärarna vill ha handledning kring. Det gör man kring ett så kallat arbetshjul. Där ställs ett antal områden upp i en cirkel och man skattar själv hur viktigt området är och hur viktigt det är att utvecklas inom just det området. Det gör det tydligt hur individuella målen blir och vilka olika fokusområden var och en har. Dessa arbetshjul ligger till grund för klassrumsobservationer och handledning. Detta tillsammans med den workshop som alla håller idag är vad vi hoppas ska vara en bra grund för lärarna för att kunna utveckla sin undervisning och börja samtala med varandra om hur elevernas lärande kan effektiviseras.

Kvällskurs

För många barn räcker inte den undervisning de får i dagskolan till att klara de prov de behöver göra för att klara sin utbildning. En del har inte ens möjlighet att gå i skolan dagtid. För dessa barn finns kvällsskolor som drivs på eget initiativ av engagerade personer i området. (Det är alltid viktigt att komma ihåg att det mesta ideella arbetet i länder som Kambodja görs av inhemska organisationer, inte de utländska.)35840554_10156217473011138_2310539495822327808_n
Foto: Andrew Newman

Lärarna är ofta studenter själva, unga människor som vill göra något för sina yngre medmänniskor. Dessa skolor är frivilliga för barnen, och som sagt för vissa deras enda chans till någon form av skolgång. Att de är frivilliga betyder också att de inte behöver ha skoluniform, disciplinen kanske inte är lika strikt som i ”vanliga” skolan och resurserna är om möjligt ännu mer knappa än i den vanliga skolan. 35666746_10156217473016138_7585772548160225280_n
Foto: Andrew Newman

Syftet är dock lika självklart som viktigt. Alla barn har rätt till en utbildning, oavsett förutsättningar. Och det lilla är nog så viktigt, även en enkel skola i ett träskjul  mer eller mindre mitt på en åker i utkanten av Siem Reap.

 

Skolbesök, Khnar primary school

Morgonen idag ägnade vi på en skola strax utanför Siem Reap, Khnar Primary School. Det är en skola med ca 1100 elever från förskoleålder, 4 år, till årskurs 6 och 33 lärare. Av dessa lärare är 25 utbildade och 8 så kallade contract teachers, vad vi kallar obehöriga lärare. Det kan vara lärarstudenter som inte klarat sina slutprov eller ungdomar som precis gått ut gymnasiet och inte hittar något annat jobb.

Just dessa obehöriga lärare är ett av de större problemen inom skolan i Kambodja enligt rektorn Kong Kimlin på skolan. De har inte de ämneskunskaper som krävs och hon är orolig för den undervisning elever får med dessa lärare. Det här är särskilt ett problem för skolor på landsbygden, men även skolor i staden anställer fler och fler obehöriga lärare. De får bara kontrakt på ett år i taget och har en betydligt lägre lön än en utbildad lärare.35694773_10156215942526138_4230702778386743296_n
Foto: Andrew Newman

Kong Kimlin har bara varit rektor på skolan ca ett år. Hon är än så länge bara tillförordnad rektor, imorgon ska hon få sitt rektorsbevis, då blir hon rektor på riktigt. Det betyder dock inte att hon inte har visioner och mål med sin skola. Samarbetet med närsamhället och föräldrar ser hon som av yttersta vikt för att utveckla elevernas lärande och skolan. Hon har föräldramöten två gånger per år där föräldrarna bjuds in till diskussion, samtal om skolans utveckling. Mötena är också viktiga för att föräldrarna ska veta vad de gör i skolan så att de kan hjälpa sina barn hemma.

För att säkra att föräldrarna kommer har skolan köpt in en stol till var förälder så de inte ska behöva hyra stolar, vilket skulle bli en stor kostnad för dem. Nu har varje förälder sin egen stol när de kommer till mötena. Hon har också i år börjat skicka inbjudningar personligen via eleverna till varje förälder för att nå målet med 100% närvaro på mötena.

Rektorn ser nu också mycket glädjande att skolans elevantal ökar. Från att tidigare ha varit en skola med stora avhopp till andra skolor behåller de nu de elever som börjar och även nya tillkommer. Det gör att de bygger ut hela tiden, fler toaletter är på gång. Från de fyra de har idag, till dubbelt så många ganska snart. Något de tycker är fullt tillräckligt, 8 toaletter på drygt 1000 elever!

Kong Kimlin ses som en stark och progressiv ledare. Hon är mån om att lärarna ska få möjligheter att utvecklas som pedagoger, ge dem bättre metoder så att de kan ge eleverna den bästa möjliga undervisningen. För detta trycker hon ofta på just samarbetet med föräldrar och närsamhället och de lokala politiska ledarna. Alla behöver hjälpas åt för att elevernas lärande ska utvecklas och att skolan i sig kan bli den bästa skolan för dessa barn. IMG_0438

Möte med tolkar och förra årets lärare

Igår träffade vi de tolkar vi ska jobba med i år. Tolkarna är så oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna göra det jobb vi gör här. Då vi inte pratar khmer behöver vi denna bro mellan oss och våra kambodjanska kollegor. De översätter dokument åt oss som vi behöver i vårt arbete, de översätter vad som händer i klassrummet under klassrumsobservationerna, både vad lärare och elever säger och skriver på tavlan och de sitter med i handlednings/coachningssamtalet och jobbar hårt för att hinna med översättningen i de samtalen. Samarbetet mellan tolk och TAB-lärare måste helt enkelt fungera för att vårt arbete här ska fungera.

Vi träffade också några av de lärarna som deltog förra året. Det är alltid ett kärt återseende, det är ju kollegor vi får träffa igen efter ett helt år. Mötena med dem är en spännande uppdatering om hur det har gått under året. Vad har de plockat upp, vad har de ändrat, vad har de utvecklat. Just denna uppföljning ser vi som oerhört viktig och värdefull för vårt fortsatta arbete här i Kambodja. Vi kan ha en känsla av att det går bra, att vi gör skillnad. Men den betyder ingenting om den inte också bekräftas av de kambodjanska lärarna. Eller inte bekräftas.

Idag är det tre skolbesök inbokade. Ett på en kommunal skola lite utanför Siem Reap, ett på en privat skola och ett på en kvällsskola. Läs allt om det senare under dagen.

Stöd TAB Swedens arbete: swish 123 059 3228, pg 57 25 44-5

 

 

Vi är i Siem Reap nu

Nu är (nästan) alla lärare på plats i Siem Reap, 15 lärare från tre olika länder. 15 lärare med fantastiska erfarenheter, kunnande och kompetens. Vi väntar in en deltagare till som kommer att jobba bland annat med lärare på en skola för blinda.

Idag träffar vi de tolkar vi ska jobba med samt de lärare som deltog förra året i programmet här i Kambodja. De lärarna berättar då hur de har kunnat använda sig av de metoder de fått med sig, hur de har utvecklats genom den handledning/coachning de har fått av TAB-lärarna samt hur de tänker att de ska jobba vidare utifrån detta.

Förmiddagen idag ägnas av de flesta av oss åt förberedelser inför mötet idag och inför starten på onsdag. Så fortsatt följ oss här på vår hemsida och facebook. IMG_2920
Mappar med skrivböcker och pennor till deltagarna. Vatten till handledningsträffarna.

35360474_1795954063818186_8972502971325612032_nTeam Khnar School har förberett sina paket till lärarna. (foto Annika Sundström)