Medlem 2019

Hallå där!
Nu är det dags att förnya sitt medlemskap. För 219 kr får du:

  • En tolk i Kambodja lite mer än en dag, eller
  • Transport i Kenya en hel dag, eller
  • Stipendium till en lärare i Kenya två dagar, eller
  • Material för en veckas workshop till lärare på en skola i Myanmar, eller
  • En tuk-tuk en och halv dag i Kambodja.
  • Tryckning av 10 handböcker om hållbar utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa.

Du får inte det här personligen, men du är med och bidrar till att det här blir möjligt. Och framför allt är du med och bidrar till att barn dessa länder får en bättre undervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Tillsammans förändrar vi världen.

Swisha: 123 059 3228, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.
PG: 57 25 44-5, glöm inte skriva medlemskap för 2019 och en e-postadress i meddelande.

Team Sanda Primary School

Nu är vecka 2 igång på Sanda Primary School. I år har vi förmånen att arbeta med alla 11 lärare, från baby class upp till årskurs 8.

Vi har haft workshops för lärarna med syftet att öka elevernas inlärning med hjälp av varierade undervisningsmetoder. Vi har även varit ute i klasserna och observerat alla lärare med efterföljande coachande samtal.

Vi är glada att se hur öppna både lärarna och eleverna är. De vågar testa nya undervisningsmetoder och gör det med glädje. Att arbeta med hela skolan verkar vara ett vinnande koncept, då vi märker att pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande pågår mellan lärarna. Att arbeta med hela skolan har också öppnat upp till gemenskap och jämlikhet mellan lärarna – de talar samma språk.

Lovisa, Karin och Mikaela

TAB på plats i Wagwe, Kenya: Team Mama Norah’s Education Centre

At Mama Norah’s our focus has been on developing a student-centered classroom where thinking is at the center.

Along with observing classes, we demonstrated in three grades: a reading and writing lesson in grade 2, a reading comprehension lesson in grade 4 and a reading lesson in PP1.

In the upcoming week, we’ll give a workshop for the teachers that shows how and why a classroom that focuses on thinking matters. We’ll also coach each of Mama Norah teachers by planning a lesson with them, observing the lesson and reflecting with them.

One of our noticings was how students came alive as they read books. We saw joy on their faces. Given the opportunity, students displayed an impressive ability to think and seem to crave the chance to collaborate deeply in order to become more independent learners.

Nancy Meredith, Stevi Quate, Pam McCrackers

Sexuell och reproduktiv hälsa+hållbar utveckling=sant

För tredje året håller vi i år en workshop om sexuell och hållbar utveckling för lärarstudenter på PTTC i Siem Reap. I år har vi lagt till ett avsnitt om globala målen och hållbar utveckling för att ytterligare betona vikten av att undervisa om detta ämne för yngre elever.

Vår workshop hålls för alla studenter i år 2 på lärarhögskolan, allt som allt 180 studenter, uppdelade i två grupper. På fredag håller vi också en förkortad version för studenterna i år 1, uppdelade på två pass.

Nästa år får Kambodja en ny läroplan där delen om undervisning om sexuella och reproduktiv är reviderad och får större utrymme. Redan nu händer dock en del inom ämnet då undervisningen om detta numer börjar i år 5-6, från att tidigare ha börjat först några år senare. Då de flesta elever redan gått igenom stora delar av puberteten.

Dock ser vi hur viktigt det är med ökad kunskap kring dessa frågor. Studenterna vi träffar vet en del om hur könsorganen ser ut och hur barn blir till, men har mindre kunskaper om funktionerna av organen. Det har tydliga vad-svar, men färre hur- och varför-svar. De har också många frågor och felaktiga föreställningar om mens och vad man kan och inte kan göra under mensperioden.

Vi kopplar även sexuell och reproduktiv hälsa till undervisning om hållbar utveckling och FNs Global mål. Vi vill att studenterna ska förstå ämnet i ett större sammanhang, varför undervisning om våra kroppar, hälsa och hygien är viktigt för en hållbar utveckling. Vår workshop blandas därför med övningar och föreläsningar om kroppen, puberteten, menstruation med övningar och föreläsningar om de Globala målen som vi direkt kan koppla till undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa.

Under dessa dagar har vi gett studenterna flera metoder och modeller för undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa och hållbar utveckling. Bland annat har vi använt en frågelåda där de har fått lägga frågor om dessa ämnen. Det har inkommit allt från om man kan bli gravid om man simmar i samma pool som en man till hur vi ska minska fattigdomen i världen. Vi kan inte svara på allt, men har lovat dem att på något sätt ge dem svar på frågorna kanske via Facebook.

Idag avslutar vi arbetet med studenterna i år 2 bland annat med att de får träna på att göra lektionsplaneringar utifrån vad vi har jobbar med de här två dagarna. Men innan de får det ska vi gå igenom lite fler mensfrågor, könsroller och könsidentitet, sexualitet och mer om puberteten. En vanlig dag på jobbet alltså.

Krousar Thmeys skola

Igår hade några av oss möjligheten att göra ytterligare ett skolbesök. Utöver de skolor vi jobbar med under veckan. Vi besökte Krousar Thmeys skola för hörselskadade och synskadade barn. I ca 45 minuter hade vi ett mycket givande möte med rektor för skolan. IMG_0485

Skolan drivs idag av organisationen Krousar Thmey. Krousar Thmey betyder ny familj då de vill att barnen som kommer till dem ska känna sig som hemma, som att de kommer till en familj. Den finansieras genom internationella bidrag och donationer från elevernas föräldrar. Om två år tar dock staten över ansvaret för skolan. Men organisationen kommer att vara kvar genom att de kommer att fortsätta ha hand om omvårdnaden av eleverna, se till att de har kläder, hygienartiklar och liknande. Redan idag har dock staten ansvar för underhåll av skolans lokaler.

Skolan har 141 elever, från förskoleålder (4 år) till årskurs 12 (18 år). Av dessa elever är 25 synskadade och 116 hörselskadade. 93 av dem bor på skolan då de kommer från städer och byar längre bort från Siem Reap. Krousar Thmey har fyra skolor till runt om i Kambodja, två i huvudstaden Phnom Penh och en var i Kampong Cham och Battambang.

Skolan kostar ingenting för de elever som går där, men om familjerna är mer välbeställda betalar de 27 dollar i månaden för tre mål mat om dagen. För familjer som inte kan betala det är det helt gratis

En placering på skolan får barnen genom att familjerna söker en plats hos dem. Information om skolan får de i sin tur genom att representanter från Krousar Thmey besöker byar runt om Siem Reap. De håller då uppträdanden i områdena där de synskadade och hörselskadade barnen bor och lämnar sedan information om skolan och kontaktuppgifter till berörda familjer. De har också på senaste tiden börjat sprida information via tv-reklam.

Det jobbar 32 lärare på skolan. Innan lärarna börjar här får de tre månaders utbildning inom undervisning för hörselskadade eller synskadade elever. De får sedan kontinuerlig fortbildning under tiden de jobbar. Av dessa lärare är tre hörselskadade och en blind.

Sedan ett par år tillbaka har skolan en studie- och yrkesvägledare anställd. Hans uppgift är att hjälpa eleverna med att hitta sysselsättning efter avslutad skolgång på Krousar Thmey. Han jobbar med alla elever på skolan från de är 17 år. Det har verkligen varit till stor hjälp för skolans elever. Flera har studerat eller studerar vidare på universitet, många har fått jobb på hotell och restauranger samt som massörer.

IMG_0486Skolan jobbar också mycket med estetiska ämnen, det har gjort att flera elever också fått jobb på ställen som the Artisans Angkor. De synskadade eleverna får också särskilda kurser i musik och de hörselskadade i dans.

Det finns ett samarbete med den ordinarie skolan för eleverna på Krousar Thmey. De vill att de ska få träffa andra elever också så från år 3 går de synskadade eleverna på ”vanlig” kommunal skola på förmiddagarna och på Krousar Thmey på eftermiddagarna. De hörselskadade eleverna går i kommunal skola från år 5. De går då i skolor i närheten av Krousar Thmey.

Vi avslutade besöket med en rundvandring på skolan. Vi tittade in i deras dator-sal bland annat där de har datorundervisning från år 1 för de synskadade eleverna och från år 3 för de hörselskadade eleverna. Klasserna är mycket mindre än i den kommunala skolan och ofta åldersintegrerade. Den klass för hörselskadade barn vi besökte var 22 elever, en lärare och en assistent.

Som de andra skolbesöken lämnade även detta oss inspirerade och imponerade. Det går att göra mycket med lite, även om vi ser hur bristen på resurser håller dem tillbaka en hel del. Men de delar samma mål som vi alla som jobbar i skolan, att öka elevernas lärande och välbefinnande.