Äntligen bild i Burma!

I Burma finns inte ämnet bild i skolan. Inte heller musik, idrott eller slöjd. Ämnen som lär oss att tänka och reflektera, se saker ur olika perspektiv och ger utrymme för kreativitet togs bort redan i början av militärregimen. Endast de allra äldsta av de många lärare jag har träffat här har haft ämnet bild i skolan. De är alla över 70 år.

I flera år nu har jag drömt om att starta någon typ av projekt kring bildämnet. Tillsammans med en burmesisk kvinna startade jag privat ett konstprojekt på en skola, men det vände sig till elever som på skollovet fick undervisning av en konstnär. Vad jag egentligen ville var att de lärare vi jobbar med skulle få lära sig, så att de kan dela med sig till barnen, men hittills har det varit svårt att få till.

I år händer det! Maria som jag hade träffat när vi båda jobbade på projektet i Kambodja både ville och hade möjlighet i år. Hon i sin tur frågade sin vän tillika bildlärare Karin från Finland. De har satt ihop en workshop-dag som de håller för lärarna från 5 av de sex skolor vi jobbar på i år. De kommer att skriva om sina erfarenheter när våra workshopdagar är över.

Lämna ett svar

%d